ΦΥΣΙΚΗ

48. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.

Στη διάταξη του σχήματος δίνονται η σταθερά του ιδανικού ελατηρίου K=D=20N/m και ότι η μάζα του σώματος Σ είναι m=1Kg. Η τροχαλία θεωρείται αβαρής.
Το χέρι μας ασκεί περιοδική δύναμη F, και το σώμα Σ  εκτελεί εξαναγκασμένη  αρμονική ταλάντωση συχνότητας f1=4/2πHz και πλάτους Α=10 cm χωρίς αρχική φάση. Το σώμα κινούμενο δέχεται δύναμη αντίστασης Fαντ= -bυ με σταθερά απόσβεσης b=0,75 Kgs-1.
α) Να γράψετε τις σχέσεις της απομάκρυνσης και της ταχύτητας του ταλαντωτή σε συνάρτηση με το χρόνο.
β) Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης F του διεγέρτη σε συνάρτηση με το χρόνο.
γ) Να υπολογίσετε τη δύναμη του διεγέρτη τη χρονική στιγμή t=π/4s, καθώς και το ρυθμό προσφερόμενης ενέργειας εκείνη τη στιγμή.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης F του διεγέρτη σε συνάρτηση με το χρόνο όταν έχουμε συντονισμό. Θεωρείστε το F0 σταθερό και ανεξάρτητο της συχνότητας ω της ταλάντωσης.
ε) Αν κάποια χρονική στιγμή η απομάκρυνση του σώματος x , όπως και η ταχύτητά του υ είναι θετικά ενώ η εξωτερική δύναμη είναι αρνητική, τότε να συγκρίνετε τη συχνότητα του διεγέρτη με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.
στ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των U(x), K(x) και E(x) σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x του σώματος από τη θέση ισορροπίας του καθώς και των U(t), K(t) και E(t) για την εξαναγκασμένη ταλάντωση.
ζ) Για ποια συχνότητα f2  το πλάτος της ταλάντωσης ξαναγίνεται ίσο με 10 cm;

Ταχύτητα αντίδρασης μηδενικής τάξης


Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου V=5L εισάγουμε 0,8 mol του στερεού Α, το οποίο θερμαίνεται στους T=500K και διασπάται σε Β και Γ, όπως φαίνεται στην παρακάτω χημική εξίσωση: Α(s)= Β(s)+Γ(g). Αν σε χρόνο t=20s από την αρχή της αντίδρασης η πίεση στο δοχείο γίνεται 1,64 atm, τότε:
α) Να υπολογίσετε τη στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t=13s.
β) Ποιός είναι ο ολικός χρόνος (tολ) πραγματοποίησης της αντίδρασης; Ποια είναι η τελική τιμή της ταχύτητας της αντίδρασης;
γ) Πως μεταβάλλεται η πίεση στο δοχείο σε συνάρτηση με το χρόνο και ποια είναι η τελική (μέγιστη) τιμή της πίεσης μέσα σε αυτό;

 Συνοπτική λύση:

226. Πιθανότητα και α.α.ταλάντωση

Υλικό σημείο πραγματοποιεί α.α.τ μεταξύ των θέσεων -Α έως και Α. Τότε:
α) Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να παρατηρήσουμε το σώμα κοντά στη Θ.Ι.Τ ή κοντά σε κάποια από τις ακραίες θέσεις (Α.Θ);
β) Πόση είναι η πιθανότητα να το παρατηρήσουμε από 0-Α/2 και πόση από Α/2 έως Α;

Απάντηση:

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες