ΦΥΣΙΚΗ

Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018.

238. Περιστροφή ράβδου-m (II)


Μια ράβδος ΑΒ, με μάζα Μ=6Kg και μήκος L=1,6m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της Κ. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση ώστε το άκρο της Β να βρίσκεται κάτω από τον άξονα περιστροφής. Α) Μια σημειακή μάζα m= 1Kg, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ και συγκρούεται ελαστικά με τη ράβδο. Για ποια τιμή της ταχύτητας υ μπορούμε να πετύχουμε ανακύκλωση της ράβδου;

Β) Έστω ότι στο σημείο Γ της ράβδου με (ΒΓ)=(ΓΚ) υπάρχει στερεωμένη και μια δεύτερη σημειακή μάζα m= 1Kg.
Αν η κρούση θεωρηθεί ελαστική και ότι η κινούμενη μάζα m τόσο πριν όσο και μετά την κρούση κινείται οριζόντια, τότε να υπολογιστεί η τιμή της ταχύτητας υ, ώστε να πετύχουμε οριακή ανακύκλωση του συστήματος της ράβδου και της μάζας m.
ή εδώ
 

237. Περιστροφή ράβδου-m


Μια ράβδος ΑΒ, με μάζα Μ=4Kg και μήκος L=0,72m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από άξονα που περνά από το  σημείο της Ο. Το σημείο Ο απέχει από το άκρο της Α απόσταση (ΟΑ)=0,18m. Επίσης στο σημείο Γ της ράβδου με (ΒΓ)=(ΟΑ) υπάρχει στερεωμένη σημειακή μάζα m= 1Kg. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση ώστε το άκρο της Β να βρίσκεται κάτω από τον άξονα περιστροφής.
Μια δεύτερη ημειακή μάζα m, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ και συγκρούεται ελαστικά με τη μάζα m που βρίσκεται στο Γ. Αν η κρούση θεωρηθεί ελαστική και ότι η μάζα m τόσο πριν όσο και μετά την κρούση κινείται οριζόντια, τότε να υπολογιστεί η τιμή της ταχύτητας υ, ώστε να πετύχουμε οριακή ανακύκλωση της ράβδου.
Δίνεται για τη ράβδο η Ιcm και g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:
ή εδώ

236. Ράβδος και νήμα


Μια ράβδος ΑΒ, με μάζα Μ=3Kg και μήκος L=0,6m μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα που περνά από τη το άκρο της Α χωρίς τριβές. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση ώστε το άκρο της Β να βρίσκεται κάτω από τον άξονα περιστροφής. Από το σημείο Ο αναρτούμε μέσω νήματος τη σημειακή μάζα m=2Kg και τη φέρνουμε στην οριζόντια θέση όπως φαίνεται στο σχήμα. Ζητείται να υπολογιστεί η αρχική κατακόρυφη προς τα κάτω ταχύτητα υ0 που πρέπει να έχει η σημειακή μάζα m, ώστε να πετύχουμε ανακύκλωση της ράβδου. Θεωρείστε ότι μετά την κρούση η σημειακή μάζα ηρεμεί. Δίνεται για τη ράβδο το Ιcm καθώς και το g. 

 Συνοπτική λύση:

ή εδώ

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

Βαρυτικά κύματα

hydraulic powered robot arm

this is how chains are made

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες